ติดต่อสอบถาม

งานวิจัยและบริการวิชาการ
ชั้น 2 ห้องการเงินและพัสดุ
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2384, 2385, 2368
โทรสาร : 0-4375-4357
เว็บไซต์ : http://www.nu.msu.ac.th/ServiceCenter

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*