แผนปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

———————————

file แผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560
file แผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559
file แผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme