แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

———————————

file แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560
file แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559
file แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558
file แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme