แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

———————————

file แผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560

file แผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

file แผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme