คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ข้อมูลคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

———————————

file คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา พ.ศ.2559
file คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา พ.ศ.2558

file คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา พ.ศ.2557
file คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา พ.ศ.2556

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme