Breaking News
Home / admin

admin

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เวลา กิจกรรม 06.30 – 07.30 น.   – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 07.30 – 08.00 น. – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม …

Read More »

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 25-28 กย 60 เวลา 8-16 น. และทำการนับคะแนนในวันที่ 28 กย 2560 เวลา 15.00 น .ณ ห้องสำนักงานชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Read More »

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลชนะเสิศ ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลดีเด่น(รางวัลชนะเลิศ) “การรับรู้อาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัดสูตรแท็กเซนครั้งแรกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัล ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย “ประสบการณ์ และการรับรู้ความถี่ ความรุนแรง การรบกวนชีวิตประจำวันของอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการประชุมวิชาการและมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมร สุวรรณนิมิตร วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการและมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมร สุวรรณนิมิตร วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณนิมิตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณนิมิตร วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ลานสมเด็จย่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ  

Read More »