Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์,ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ (มมส.)

ขอเชิญประชุมวิชาการ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสสมโภชน์คณะครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการ รองศาสตราจารย์ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

Read More »

รวมรักช่อดอกปีบ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ด้วยชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “ร่วมรักช่อดอกปีบคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 2”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมให้กับรุ่นน้องเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมนิยม  

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการ “วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว” ประจำปี 2561

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ประกวดเทพีสงกรานต์ (ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิมล ทองแท้) และเทพีประเภทสอง (นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ) ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร และละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »