Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์,ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ (มมส.)

รวมรักช่อดอกปีบ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ด้วยชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “ร่วมรักช่อดอกปีบคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 2”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมให้กับรุ่นน้องเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมนิยม  

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการ “วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว” ประจำปี 2561

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ประกวดเทพีสงกรานต์ (ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิมล ทองแท้) และเทพีประเภทสอง (นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ) ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร และละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เวลา กิจกรรม 06.30 – 07.30 น.   – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 07.30 – 08.00 น. – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม …

Read More »