Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน
ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 25-28 กย 60
เวลา 8-16 น. และทำการนับคะแนนในวันที่ 28 กย 2560 เวลา 15.00 น .ณ ห้องสำนักงานชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

About admin

Check Also

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 7 =