Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน
ลงชื่อเพื่อสรรหาพยาบาลต้นแบบ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 25-28 กย 60
เวลา 8-16 น. และทำการนับคะแนนในวันที่ 28 กย 2560 เวลา 15.00 น .ณ ห้องสำนักงานชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

About admin

Check Also

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกิจการนิสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =