Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง / ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 110 รายการ

ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 110 รายการ

View Fullscreen

About admin

Check Also

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

File File size Downloads ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 268 KB 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 1 =