Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญประชุมวิชาการ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสสมโภชน์คณะครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการ รองศาสตราจารย์ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสสมโภชน์คณะครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการ รองศาสตราจารย์ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

 

 

About admin

Check Also

กำหนดการการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − eight =