Breaking News
Home / ข่าว / คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

About admin

Check Also

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล รองคณบดีฝ่ายวิจัย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 15 =