Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ละครบำบัดในการบริการด้านสุขภาพ”

คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ละครบำบัดในการบริการด้านสุขภาพ”

About admin

Check Also

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =