Breaking News
Home / ข่าว / โครงการส่งเสริมค่านิยมและยกย่องในการกระทำความดี

โครงการส่งเสริมค่านิยมและยกย่องในการกระทำความดี

โครงการส่งเสริมค่านิยมและยกย่องในการกระทำความดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560

About admin

Check Also

โครงการพัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ระยะที่ 1 ซึ่งมีวิทยากรคือ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 8 =