Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

View Fullscreen

About admin

Check Also

รวมรักช่อดอกปีบ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ด้วยชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “ร่วมรักช่อดอกปีบคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 2”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมให้กับรุ่นน้องเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมนิยม  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 2 =