Breaking News
Home / Tag Archives: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Tag Archives: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มงานเวลา 8.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวปัจฉิมโอวาท จากนั้น ตัวแทนนิสิตที่สำเร็จการศึกษากล่าวอำลาสถาบัน แสดงความขอบคุณต่อประธานและคณาจารย์ ประธาน คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ ยืนด้านหน้าเวทีเพื่อกลัดดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตรุ่นน้องร้องเพลงแสดงความยินดีบนเวที ตามลำดับ (#ภาพ : คินกรณ์/ชลโกมล # ข่าว : รัชนู)

Read More »