Breaking News
Home / Tag Archives: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Tag Archives: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน บรรยายพิเศษดังนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยวิทยากรคุณดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่า นางสาวอรอรุณ ธรรมจักร ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 14 นายณัฐพงษ์ สาจันทร์ ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 15 ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : รัชนู)

Read More »