วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ และนวัตกรรมในการสร้างสุขภาวะของสังคมไทยและสังคมโลก”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร
  2. ศึกษาวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยสังคมโลก และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
  5. บริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์และแผนการดำเนินการคณบดีและผู้บริหาร
ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 (วาระปี พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
โครงการสัมมนาประเมิน ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป ครั้งที่ 23/2566
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
พฤษภาคม 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

error: