ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อโครงการ สถานะ
2561  26-ก.ค.-2561-
24-ต.ค.-2561
เข้าพรรษา 2561  แล้วเสร็จ
2561  24-ก.ย.-2561-
24-ก.ย.-2561
วันมหิดล 61  แล้วเสร็จ
2561  1-เม.ย.-2561-
31-ก.ค.-2561
1 คณะ 1 ศิลปะ 61  แล้วเสร็จ
2561  20-มิ.ย.-2561-
15-ก.ค.-2561
ยกย่องกระทำความดี 2561  แล้วเสร็จ
2561  26-มี.ค.-2561-
27-มี.ค.-2561
เทศน์มหาชาติ 2561  แล้วเสร็จ
2561  20-ก.ค.-2561-
20-ก.ค.-2561
สถาปนา 2561  แล้วเสร็จ
2561  21-พ.ค.-2561-
21-พ.ค.-2561
วันพยาบาลสากล 2561  แล้วเสร็จ
2561  20-ต.ค.-2560-
20-ต.ค.-2560
พยาบาลแห่งชาติ 2561  แล้วเสร็จ
2561  5-ม.ค.-2561-
5-ม.ค.-2561
โครงการปีใหม่ ประจำปี 2561  แล้วเสร็จ
2560  24-ก.ย.-2560-
24-ก.ย.-2560
วันมหิดล 60  แล้วเสร็จ
2560  24-พ.ค.-2560-
24-พ.ค.-2560
วันพยาบาลสากล 2560  แล้วเสร็จ
2560  1-ต.ค.-2559-
30-มิ.ย.-2560
1 คณะ 1 ศิลปะ 60  แล้วเสร็จ
2560  21-ต.ค.-2559-
21-ต.ค.-2559
วันพยาบาลแห่งชาติ 60  แล้วเสร็จ
2560  13-ก.ค.-2560-
20-ก.ย.-2560
วันเข้าพรรษา 2560  แล้วเสร็จ
2560  18-ม.ค.-2560-
18-ม.ค.-2560
โครงการปีใหม่ 2560  แล้วเสร็จ
2560  18-เม.ย.-2560-
18-เม.ย.-2560
สงกรานต์ 2560  แล้วเสร็จ
2560  1-ก.ค.-2560-
15-ก.ค.-2560
ยกย่องกระทำความดี 2560  แล้วเสร็จ
2560  17-ก.ค.-2560-
17-ก.ค.-2560
สถาปนาคณะ 2560  แล้วเสร็จ