ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล

# ชื่อเข้าใช้ระบบ รหัสผ่าน ดูแลฐานข้อมูล    
# root select*fromroot ฐานข้อมูลด้านบริหาร วิชาการ วิจัย บริการวิชการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม แก้ไข