นิสิตปัจจุบัน
0
  คน
นิสิตชายปัจจุบัน
0
คน
นิสิตหญิงปัจจุบัน
0
คน
ประเภททุนการศึกษา
9
ทุนการศึกษา
นิสิตที่ได้รับรางวัล
34
คน
จำนวนแผนพัฒนานิสิต
7
โครงการ

สรุปโครงการพัฒนานิสิต

ปีการศึกษา

2562
7% Complete
7

สรุปจำนวนนิสิต 4 ชั้นปี

กราฟ

ชั้นปี

จำนวน

1

0

2

0

3

0

4

0

สรุปนิสิตที่ได้รับทุน

ปีการศึกษา

2561
37% Complete
37
2560
2% Complete
2

สัดส่วนรางวัลนิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่า

กราฟ

นิสิต

จำนวน

นิสิตปัจจุบัน

34

ศิษย์เก่า

2

แผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ล่าสุด)