ด้านบริหาร

ลำดับ สถานที่ รายการ
สถานะ (จำนวน)
ปีงบประมาณ หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ได้ ชำรุด ยืม
คณะพยาบาลศาสตร์(ฝ่ายยานยนต์) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 0 0 2559 91802001-090084-5910001
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) เครื่องขัดพื้นขนาด 18 นิ้ว 1 0 0 2562 91802001-313260-6210001
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 21 ลิตร 1 0 0 2562 91802001-313085-6210001
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 21 ลิตร 1 0 0 2562 91802001-313085-6210002
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 21 ลิตร 1 0 0 2562 91802001-313085-6210003
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) รถเข็นทำความสะอาด 1 0 0 2559 91802001-0180003-5910001
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) รถเข็นทำความสะอาด 1 0 0 2559 91802001-018003-5910002
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) รถเข็นทำความสะอาด 1 0 0 2559 91802001-018003-5910003
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) รถเข็นทำความสะอาด 1 0 0 2559 91802001-018003-5910004
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) รถเข็นทำความสะอาด 1 0 0 2559 91802001-018003-5910005
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) รถเข็นทำความสะอาด 1 0 0 2559 91802001-018003-5910006
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) รถเข็นทำความสะอาด 1 0 0 2559 91802001-018003-5910001
คณะพยาบาลศาสตร์(แม่บ้าน) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 0 0 2560 91802001-018020-6010001
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ 1 0 0 2562 91802001-110656-6210001
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 0 0 2562 91802001-110655-6210001
คณะพยาบาลศาสตร์ ระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร 1 0 0 2559 91802001-171092-5910001
คณะพยาบาลศาสตร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 0 0 2560 91802001-171092-6010001
คณะพยาบาลศาสตร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 0 0 2560 91802001-171092-6010002
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องซักผ้าพร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 11 กิโลกรัม 1 0 0 2562 91802001-160011-6210001
คณะพยาบาลศาสตร์ รถบัสบริการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ผู้สูงอายุ 1 0 0 2558 91802001-040081-5810001
คณะพยาบาลศาสตร์ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว 1 0 0 2560 91802001-030023-6010001
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 ANSI พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2560 91802001-030009-6010001
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องโทรศัพท์ 1 0 0 2559 91802001-313081-5910001
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องโทรศัพท์ 1 0 0 2559 91802001-313081-5910004
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องโทรศัพท์ 1 0 0 2559 91802001-313081-5910004
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องโทรศัพท์ 1 0 0 2559 91802001-313081-5910005
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องโทรศัพท์ 1 0 0 2559 91802001-313081-5910006
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910001
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910002
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910003
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910003
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910004
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910005
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910007
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910008
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นวางพัสดุ 5 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-017953-5910009
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-018317-5910001
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-018317-5910002
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-018317-5910003
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-018317-5910004
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-018317-5910005
คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-018317-5910006
ฝ่ายบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 0 0 2559 91802001-171306-5910002
ฝ่ายพัฒนานิสิต โพเดียมขนาด 100 x 120 x 150 ซม. 1 0 0 2562 91802001-017068-6210001
รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 3189 มค. กล้องติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2560 91802001-030005-6010004
รถตู้หมายเลขทะเบียน 40-0096 กล้องติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2560 91802001-030005-6010003
รถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0178 กล้องติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2560 91802001-030005-6010002
รถบัส หมายเลขทะเลียน 40-0144 ชุดกล้องมองหลังพร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-030005-5910001
รถบัส หมายเลขทะเลียน 40-0144 กล้องติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2560 91802001-030005-6010001
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110001
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110002
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110003
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110004
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110005
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110006
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110007
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110009
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110009
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110010
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110012
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110013
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110014
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110016
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110017
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110018
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110019
โรงพยาบาลมหาสารคาม ตู้ล็อกเกอร์เหล็กไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 1 0 0 2561 91802001-017923-6110020
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชั้นวางหนังสือขนาดไม่น้อยกว่า 1.20W x 0.30D x 1.00H 1 0 0 2562 91804000-012413-6220001
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชั้นวางหนังสือขนาดไม่น้อยกว่า 1.20W x 0.30D x 1.00H 1 0 0 2562 91804000-012413-6220002
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชั้นวางหนังสือขนาดไม่น้อยกว่า 1.20W x 0.30D x 1.00H 1 0 0 2562 91804000-012413-6220003
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91802000-018356-6020002
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-018356-6020004
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-018356-6020005
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-018356-6020006
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-18356-6020007
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-018356-6020008
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,697 BTU 1 0 0 2560 91804000-310170-6020001
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2560 91804000-310170-6020002
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-310170-6020005
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-310170-6020003
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-310170-6020004
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-310170-6020006
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 91804000-310170-6020007
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 0 0 2560 918004000-310170-6020008
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เตาอบไมโครเวฟ 1 0 0 2561 91804000-050075-6120001
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องทำน้ำร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว 1 0 0 2559 91804000-160012-5920001
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เตาอบไฟฟ้า 1 0 0 2561 91804000-160021-6120001
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เตาแก๊ส 1 0 0 2559 91804000-160036-5920001
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ 1 0 0 2561 91802001-010020-6110001
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 1 0 0 2560 918040000-100569-6020001
สำนักงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 1 0 0 2559 91802001-171090-5910002
ห้อง Lab Somulation โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 75 x 360 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910016
ห้อง Lab Somulation ตู้เคาน์เตอร์เก็บอุปกรณ์ขนาด 55 x 80 x 180 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010315-5910001
ห้อง Lab Somulation ตู้เคาน์เตอร์เก็บอุปกรณ์ขนาด 55 x 80 x 180 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010315-5910002
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010003
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010004
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010005
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-9010006
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010007
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010008
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2559 91802001--010102-6010009
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2559 91802001-010102-6010010
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010011
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010012
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91802001-010102-6010013
ห้อง Nu3026 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2560 91801001-010102-6010014
ห้อง Nu3026 ชุดส่งสัญญาณภาพไร้สาย 1 0 0 2561 91802001-030854-6110001
ห้อง Nu3026 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชนิด Ultra Shot Throw ชนิด Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 3300 ANSI 1 0 0 2559 91802001-030816-5910003
ห้อง Nu3026 จอรับภาพ ชนิดรองรับ Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-030023-5910001
ห้อง Nu3027 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2561 91802001-010102-6110004
ห้อง Nu3027 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2561 91802001-010102-6110005
ห้อง Nu3027 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2561 91802001-010102-6110006
ห้อง Nu3027 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2561 91802001-010102-6110007
ห้อง Nu3027 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2561 91802001-010102-6110008
ห้อง Nu3027 ชุดโต๊ะสำหรับผู้เรียน 1 0 0 2561 91802001-010102-6110009
ห้อง Nu3027 ชุดส่งสัญญาณภาพไร้สาย 1 0 0 2561 91802001-030854-6110002
ห้อง Nu3027 จอรับภาพ ชนิดรองรับ Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 94 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2561 91802001-030023-6110001
ห้อง Nu3027 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชนิด Ultra Shot Throw ชนิด Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 3300 ANSI 1 0 0 2561 91802001-030009-6110002
ห้อง Nu3028 เครื่องเลือกสัญญาณพร้อมบันทึกการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-100382-5910002
ห้อง Nu3028 ชุดส่งสัญญาณภาพไร้สาย 1 0 0 2561 91802001-030854-6110003
ห้อง Nu3028 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ชนิด Ultra Shot Throw ชนิด Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 3300 ANSI 1 0 0 2559 91802001-030816-5910004
ห้อง Nu3028 จอรับภาพ ชนิดรองรับ Interactive ขนาดไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 1 0 0 2559 91802001-030023-5910002
ห้อง ผศ.ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง 1 0 0 2561 91802001-010020-6110002
ห้อง อ.จารุรินทร์ พงษฺประเทศ โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง 1 0 0 2561 91802001-010020-6110007
ห้อง อ.ชลธิชา ราบุรี โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง 1 0 0 2561 91802001-010020-6110004
ห้อง อ.ถิรนันท์ พัวพันธ์พงศ์ โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง 1 0 0 2561 91802001-010020-6110003
ห้อง อ.เลอลักษณ์ แทนเกษม โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง 1 0 0 2561 91802001-010020-6110005
ห้องการเงินและพัสดุ เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 1 0 0 2561 91802001-313259-6110001
ห้องดอกคูณ โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 80 x 2.20 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910012
ห้องดอกคูณ โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 80 x 2.20 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910013
ห้องดอกคูณ โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 80 x 2.20 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910014
ห้องดอกคูณ โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 80 x 2.20 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910015
ห้องดอกคูณ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910050
ห้องดอกคูณ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910051
ห้องดอกคูณ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910052
ห้องดอกคูณ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910053
ห้องดอกคูณ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910054
ห้องดอกคูณ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910055
ห้องดอกคูณ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910056
ห้องดอกปีบ โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 80 x 180 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910008
ห้องดอกปีบ โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 80 x 180 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910009
ห้องดอกปีบ โต๊ะเคาน์เตอร์ทำงานขนาด 55 x 80 x 180 ซม. 1 0 0 2559 91802001-010102-5910010
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910041
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910041
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910042
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910043
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910044
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910045
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910046
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910047
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910048
ห้องดอกปีบ เก้าอี้บาร์ 1 0 0 2559 91802001-010200-5910049
ห้องทำงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตู้เอกสารขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 48 x 70 ซม. 1 0 0 2561 91802001-012414-6110001
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา 1 0 0 2559 91802001-100254-5910001
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา 1 0 0 2559 91802001-10054-5910002
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โต๊ะคร่อมเตียง 1 0 0 2562 91802001-100221-6210001
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โต๊ะคร่อมเตียง 1 0 0 2562 91802001-100221-6210003
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โต๊ะคร่อมเตียง 1 0 0 2562 91802001-100221-6210004
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โต๊ะคร่อมเตียง 1 0 0 2562 91802001-100221-6210005
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โต๊ะคร่อมเตียง 1 0 0 2562 91802001-100221-6210006
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1 0 0 2559 91802001-080007-5910001
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน รถเข็น 2 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-080007-5910002
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน รถเข็น 2 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-080007-5910003
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน รถเข็น 2 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-080007-5910004
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน รถเข็น 2 ชั้น 1 0 0 2559 91802001-080007-5910005
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 7 กิโลกรัม 1 0 0 2561 91802001-160011-6110001
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 1 0 0 2562 91802001-313171-6210001