วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / admin

admin

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤติโควิดและ New Normal: จากบทเรียนสู่การดูแล”

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (โควตาที่คณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »

ประกาศรับสมัครอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver” เรียนความรู้ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้สูงอายุ สร้างนวัตกรรมในการดูแล และมีความคิดเป็นผู้ประกอบการ รอบที่ 2

ปิดรับสมัคร

Read More »

ประกาศรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โควต้าที่คณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »