วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »