วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / สมัครเรียน

สมัครเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (โควตาที่คณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »

ประกาศรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โควต้าที่คณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »