วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อ วันพุธที่ 21 พ.ย.61 เมื่อเวลา 12.00 น. ที่หอ …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้าร …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินส …

Read More »

พิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

พิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจ …

Read More »

โครงการพัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  ร …

Read More »