Breaking News
Home / ข่าว (page 3)

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อภิญญา คชมาตย์ ได้รับรางวัล ภาพโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประชุมเชิงวิชาการ

อาจารย์ อภิญญา คชมาตย์ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ดีเด่น ภาพโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประชุมเชิงวิชาการ “มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 13”

Read More »

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” โครงการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมเสริมสร้างพลังทางสังคม ของผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปลูกดอกดาวเรือง เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าป้ายคณะพยาบาลศาสตร์ และบริเวณด้านหน้าหอพระ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

Read More »

โครงการส่งเสริมค่านิยมและยกย่องในการกระทำความดี

โครงการส่งเสริมค่านิยมและยกย่องในการกระทำความดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน บรรยายพิเศษดังนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยวิทยากรคุณดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่า นางสาวอรอรุณ ธรรมจักร ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 14 นายณัฐพงษ์ สาจันทร์ ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 15 ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : รัชนู)

Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มงานเวลา 8.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวปัจฉิมโอวาท จากนั้น ตัวแทนนิสิตที่สำเร็จการศึกษากล่าวอำลาสถาบัน แสดงความขอบคุณต่อประธานและคณาจารย์ ประธาน คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ ยืนด้านหน้าเวทีเพื่อกลัดดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตรุ่นน้องร้องเพลงแสดงความยินดีบนเวที ตามลำดับ (#ภาพ : คินกรณ์/ชลโกมล # ข่าว : รัชนู)

Read More »