Breaking News
Home / ข่าว (page 3)

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน บรรยายพิเศษดังนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยวิทยากรคุณดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่า นางสาวอรอรุณ ธรรมจักร ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 14 นายณัฐพงษ์ สาจันทร์ ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 15 ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : รัชนู)

Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มงานเวลา 8.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวปัจฉิมโอวาท จากนั้น ตัวแทนนิสิตที่สำเร็จการศึกษากล่าวอำลาสถาบัน แสดงความขอบคุณต่อประธานและคณาจารย์ ประธาน คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ ยืนด้านหน้าเวทีเพื่อกลัดดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตรุ่นน้องร้องเพลงแสดงความยินดีบนเวที ตามลำดับ (#ภาพ : คินกรณ์/ชลโกมล # ข่าว : รัชนู)

Read More »