วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์,ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ (มมส.)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤติโควิดและ New Normal: จากบทเรียนสู่การดูแล”

Read More »

ประกาศรับสมัครอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver” เรียนความรู้ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้สูงอายุ สร้างนวัตกรรมในการดูแล และมีความคิดเป็นผู้ประกอบการ รอบที่ 2

ปิดรับสมัคร

Read More »

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 สำหรับนิสิตนักศึกษา/นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Read More »