Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 2)

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์,ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ (มมส.)

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชุมชนบ้านแหย่ง ขอเรียนเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่วัดธรรมนิมิต บ้านแหย่ง ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีกตัญญูคุณูปการ แด่ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

  สมัคร คลิก  

Read More »

ขอเชิญประชุมวิชาการ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสสมโภชน์คณะครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการ รองศาสตราจารย์ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

   

Read More »

รวมรักช่อดอกปีบ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ด้วยชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “ร่วมรักช่อดอกปีบคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 2”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมให้กับรุ่นน้องเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมนิยม  

Read More »