วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / ผลงานนิสิต

ผลงานนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพ …

Read More »

นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอารยา  …

Read More »