วันอังคาร , สิงหาคม 4 2020
Breaking News
Home / 2020 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2020

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (โควตาที่คณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »

ประกาศรับสมัครอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver” เรียนความรู้ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้สูงอายุ สร้างนวัตกรรมในการดูแล และมีความคิดเป็นผู้ประกอบการ รอบที่ 2

Read More »

ประกาศรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โควต้าที่คณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »