Breaking News
Home / กิจกรรม / นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตินิสิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย

 

About admin

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 3 =