Breaking News
Home / กิจกรรม / ปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันปีการ 2558

ปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันปีการ 2558

About admin

Check Also

โครงการ การเดินทางฝึกงานของนักศึกษาและอาจารย์ PN จาก Okanagan college, Canada

เมื่อวันที่ 19-30 ตุลาคม 2562 มีนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จาก Okanagan college, Canada รวม 11 คน เป็นนักศึกษา 9 คน และอาจารย์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 4 =