Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง / ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 110 รายการ

ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 110 รายการ

View Fullscreen

About admin

Check Also

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อ์รุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File File size Downloads ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อ์รุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 444 KB 5 ประกาศครุภัณฑ์การศึกษา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + twelve =