วันอังคาร , สิงหาคม 4 2020
Breaking News
Home / ข่าว / คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธพระพุทธรูปประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวันแรก จากนั้นได้มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี เวลา 16.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งแรก โดยได้มีการแนะนำทีมบริหารคณะชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 4 ท่าน ได้แก่

  1. นางสาวลัดดา แสนสีหา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
  2. นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม
  3. นายสุรชาติ สิทธิปกรณ์ ตำแหน่ง อาจารย์เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายวิชาการ
  4. นางอุไร จำปาวดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิต

และมีผู้ช่วยคณบดีอีก 5 ท่าน ได้แก่

  1. นายวสันต์ แก้วเกลื่อน ตำแหน่ง อาจารย์ เป็น ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  2. นางจารุวรรณ ก้าวหน้าไกล ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม
  3. นางสาววิราวรรณ์ คำหวาน ตำแหน่ง อาจารย์ เป็น ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  4. นางกนกจันทร์ เขม้นการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายหลักสูตรและการจัดการศึกษา
  5. นางสาวอภิญญา คชมาตย์ ตำแหน่ง อาจารย์ เป็น ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานิสิต

จากนั้นได้พบปะ พูดคุย พร้อมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากกับอาจารย์ และบุคลากร อย่างเป็นกันเองณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About admin

Check Also

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

eighteen − 17 =