Breaking News
Home / สมัครเรียน / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

View Fullscreen

About admin

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2563

File File size Downloads ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2563 305 KB 594

2 comments

  1. ปีนี้ไม่มีผู้ช่วยพยาบาลหรอค่ะ

    • หลักสูตรผู้ช่วยจะเปิดรับประมาณกลางเดือนมิถุนายนครับ

Leave a Reply to Ratirak Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + one =