วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Tell : 043754333 ต่อ 2378

E-mail : Nisachon.C@msu.ac.th

 
ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2363

E-mail : Jidapha.P@msu.ac.th

ผศ.บุญญภัสร์ ภูมิภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2373

E-mail : Bunyapat.P@msu.ac.th

อ.ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2367

E-mail : Kuephan.K@msu.ac.th

อ.ถิรนันท์ ทิพย์ชาติ
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Thiranun.P@msu.ac.th

อ.รรฤณ แสงแก้ว
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Rarin.S@msu.ac.th

อ.วัชราวรรณ วงศ์เครือศร
อาจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Watcharawan.W@msu.ac.th

 

ผศ.กนกจันทร์ เขม้นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tell : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Kanokjun.K@msu.ac.th

(ลาศึกษา)