วันจันทร์ , กรกฎาคม 6 2020
Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353, 2352, 2351
โทรสาร : 0-4375-4357
เว็บไซต์ : http://www.nu.msu.ac.th
ฝ่ายวิชาการ ( โครงสร้าง )