ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอเชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ และมุฑิตาจิต ประจำปี 2567 วันที่ 15 สิงหาคม 2567
เปิดรับสมัคร อ. 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการประชุมวิชาการ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาบัลมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2024
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มมส
ขอแสดงความยินดี67
เสวนาวิชาการ และมุฑิตาจิต ประจำปี 2567
เปิดรับสมัครอ.4อัตรา
“The current and future in Diabetic management ”
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
ความโป่งใส
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มมส
previous arrow
next arrow

ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
previous arrow
next arrow

วีดิทัศน์

กิจกรรม

สมัครเรียน

หมวดหมู่อื่นๆ

ปฏิทินคณะ