สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา                พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental Health Nursing

ชื่อปริญญา:

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) (ชื่อย่อ) : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ภาษาอังกฤษ : (ชื่อเต็ม) : Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing) (ชื่อย่อ) : M.N.S.(Psychiatric and Mental Health Nursing)

โครงสร้างหลักสูตร:

ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 (วาระปี พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
โครงการสัมมนาประเมิน ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป ครั้งที่ 23/2566
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
พฤษภาคม 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

error: