กระดานถาม-ตอบ Q&A

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิต อยู่ไหม ?

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) โดยใช้ คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 สมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 4 อันดับ รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนิสิตที่เทียบโอนหน่วยกิตไหม ?

พยาบาลไม่มีแผนการรับนิสิตเทียบโอน หรือ กศน. รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง ?

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตร ⬇

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ระดับปริญญาตรี ⬇

ระบบปกติ ( 4 ปี )

ระดับปริญญาโท ⬇

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

เหมาจ่าย 31,000 บาท / เทอม

ซัมเมอร์ 15,000 บาท / เทอม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ไหน ?

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 41 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการ วันไหน เวลาใด ?

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

หยุดทำการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนฯ ปี 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ ปี 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2566 ครั้งที่ 2
สัมนาคณะ ปี 2566 ครั้งที่ 1 (1)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากรและภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เป็นสถาบันพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาเเละจัดการระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

error: